Doradca Podatkowy: kurs na doradcę podatkowego

Doradca podatkowy w pracy

Blisko 10 000 – właśnie tyle osób w Polsce miało uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w 2023 roku. Te dane statystyczne jasno pokazują, że jest to bardzo elitarne zajęcie, a co za tym idzie – dobrze płatne. Myślisz o tym, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Na start pomóc może kurs doradcy podatkowego. Dowiedz się więcej!

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to specjalista o zupełnie innych kompetencjach niż „zwykły” księgowy. I choć te zawody są ze sobą często mylone w potocznym rozumieniu, w praktyce są od siebie bardzo różne. Co najważniejsze: doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, który podlega regulacjom prawnym. Oznacza to, że usług w tym obszarze nie może świadczyć „przypadkowa” osoba, a tylko taka, która uzyskała określone kompetencje i zdała egzamin państwowy.

A co dokładnie robi doradca podatkowy? Jego obowiązki to przede wszystkim:

 • udzielanie klientom opinii, porad oraz wyjaśnień dotyczących ciążących na nich obowiązkach podatkowych oraz celnych,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • wykonywanie audytów podatkowych.

Ponadto doradcy podatkowi mogą:

 • zasiadać w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • poświadczać zgodność z oryginałem dokumentów w ramach prowadzonych postępowań podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych,
 • udzielać nieodpłatnie porad prawnych w obszarze prawa podatkowego,
 • prowadzić spółki partnerskie z innymi doradcami, adwokatami albo radcami prawnymi.

Czy kurs doradcy podatkowego pozwala rozpocząć pracę w zawodzie?

Kurs doradcy podatkowego może być pierwszym krokiem do uzyskania prawa do wykonywania tego zawodu. Warto jednak pamiętać, żeby rozpocząć pracę, trzeba zdać egzamin państwowy. Jednak zanim do niego przystąpisz, musisz nabyć odpowiednie kompetencje. I tu z pomocą przychodzi właśnie kurs doradcy podatkowego.

Zajęcia na kursach doradców podatkowych są prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym, jak i online. Szczególnie popularna jest w ostatnim czasie ta druga forma zajęć. Powodów jest kilka, ale najważniejszym – wysoka dostępność zajęć. Warto też podkreślić, że internetowe kursy na doradcę podatkowego są najczęściej prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów o dużej renomie, a to zwiększa efektywność nauki.

Na kompleksowych kursach dla doradców podatkowych poruszane są kluczowe zagadnienia niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Należy przy tym pamiętać, że do uzyskania uprawnień do wykonywania działań jako doradca podatkowy należy również:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • wyróżniać się nieskazitelnym charakterem – to typowe wymaganie dla zawodów zaufania publicznego,
 • mieć wyższe wykształcenie (nie jest jednak wskazany wymagany kierunek).

Kandydaci, którzy spełnili te wymogi, mogą przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a po odbyciu 6-miesięcznej praktyki zawodowej i złożeniu ślubowania – uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

Co w programie kursu na doradcę podatkowego?

Kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowej obejmują pełen zakres zagadnień niezbędnych do przyswojenia przed ubieganiem się o uprawnienia. Najczęściej łączą one zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W programie poruszane są takie zagadnienia jak:

 • źródła i wykładnia prawa,
 • analiza podatkowa,
 • międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe,
 • materialne prawo podatkowe,
 • zasady postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • postępowania egzekucyjne w administracji,
 • prawo celne – krajowe, wspólnotowe oraz międzynarodowe,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo dewizowe,
 • administracja podatkowa i kontrola skarbowa,
 • zasady rachunkowości,
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej,
 • przepisy o doradztwie podatkowym,
 • etyka zawodowa w doradztwie podatkowym.

Często są również omawiane ciekawe kazusy prawne, które unaoczniają zawiłość zagadnień, z jakimi na co dzień zmaga się doradca podatkowy.

Szkolenia na doradców podatkowych trwają zazwyczaj nawet ok. 10-12 miesięcy i wymagają od uczestników dużego zaangażowania oraz wiele nauki. Jednak zdanie egzaminu na doradcę podatkowej to ogromna korzyść, która pozwala na wytyczenie lukratywnego kierunku kariery zawodowej. Warto więc zainwestować w podnoszenie kwalifikacji właśnie w tym obszarze.

Czytaj także: Studia podyplomowe doradztwo podatkowe, czyli teoria i praktyka w zakresie podatków

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *